Sekcja ds. Projektów Internetowych

StartSekcja ds. Projektów Intern...
Rozwiń

Sekcja ds. Projektów Internetowych opracowała koncepcje funkcjonowania, nadzorowała wdrożenie oraz odpowiada za rozwój poniższych systemów internetowych:

Sekcja ds. Projektów Internetowych zarządza także dostępem do poniższych systemów internetowych:

Obsługą techniczną serwerów naszej Uczelni, administrowaniem siecią teleinformatyczną oraz systemem antyspamowym zarządza inna jednostka: Sekcja ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych.


Kontakt:

Sekcja ds. Projektów Internetowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1, V piętro, pok. 529
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 23.02.2017 r.