Fakultety on-line

StartSystemy internetoweFakultety on-line

Od roku akademickiego 2006/2007 udostępniono studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) możliwość zapisywania się na zajęcia fakultatywne za pośrednictwem Internetu. Na zajęcia mogą zapisać się wyłącznie studenci z odpowiedniego kierunku i roku studiów, dla którego oferowany jest dany fakultet.

Zapisy on-line na fakultety odbywają się na początku każdego roku akademickiego (październik/listopad) za pośrednictwem Internetu i trwają zwykle ok. 7 dni.

Informacje o terminach oferowanych zajęć są redagowane on-line bezpośrednio przez pracowników jednostek Uczelni oferujących fakultety.

 1. Student, po zalogowaniu do systemu zapisów on-line, widzi tylko fakultety odpowiadające jego profilowi (w danym roku akademickim),
  np: kierunek: analityka medyczna, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, 2 rok studiów.

 2. Aby zapisać się na jakiś fakultet student musi wybrać nazwę fakultetu,
  następnie sprawdzić dostępne terminy zajęć
  i kliknąć (przy odpowiednim cyklu zajęć) w klawisz “Zapisz”.

 3. Po chwili na ekranie, na liście zapisanych studentów, pojawia się: nazwisko, imię, nr albumu, kierunek studiów, rok studiów, zalogowanego do systemu zapisów on-line studenta.

 4. Gdy zalogowany do systemu zapisów on-line student wróci na stronę główną zapisów na fakultety, to zobaczy ponownie spis dostępnych w danym roku akademickim fakultetów – przy czym wszystkie nazwy fakultetów, na które się zapisał będą “podświetlone” seledynowym tłem.

Szczegółowe instrukcje na temat:

 • zapisów on-line na fakultety,
 • zasad redagowania informacji nt. fakultetów przez kadrę dydaktyczną Uczelni,
 • terminów zapisów studentów,

są co roku aktualizowane i dostępne na stronie: Extranet > INSTRUKCJE > Fakultety on-line


Kontakt w sprawie fakultetów on-line:

Biuro ds. Kształcenia
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pok. 209
tel.: (58) 349 1114

data aktualizacji: 23.02.2017 r.