Wyszukiwarka dokumentów

StartSystemy internetoweWyszukiwarka dokumentów

Wyszukiwarka dokumentów znajduje się pod adresem dokumenty.gumed.edu.pl i jest dostępna dla wszystkich użytkowników EXTRANETu poprzez klawisz widoczny w nagłówku EXTRANETu: “Znajdź dokument”.

Baza dokumentów zawiera obecnie ok. 2.000 plików (najstarsze z nich pochodzą z 1973 r.):

 • Uchwały Senatu Uczelni,
 • Zarządzenia Rektora,
 • Pisma wewnętrzne,
 • Wzory umów,
 • Umowy i porozumienia podpisane przez GUMed,
 • Instrukcje,
 • Regulaminy,
 • Wybrane ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie głównej bazy dokumentów widać spis najnowszych aktów prawnych.

Wyszukiwanie dokumentów odbywa się wg:

 • rodzaju dokumentu,
 • numeru dokumentu,
 • roku pochodzenia,
 • słów kluczowych.

Akty prawne, które straciły moc oznaczone są przekreśloną czcionką.

Zawartość w/w bazy dokumentów jest aktualizowana przez pracowników Działu Organizacji i Legislacji.


Kontakt w sprawie bazy dokumentów:

Dział Organizacji i Legislacji
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: dokumenty@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1166

Data aktualizacji: 03.10.2018 r.