Instrukcje i materiały szkoleniowe on-line

StartSystemy internetoweInstrukcje i materiały szko...

Wraz z uruchamianiem i rozbudową różnorodnych systemów internetowych naszej Uczelni Dział Systemów IT opracowuje i publikuje on-line materiały szkoleniowe oraz instrukcje dotyczące zasad korzystania z w/w systemów.

 • na stronie: Extranet > INSTRUKCJE publikowane są wszelkie instrukcje na temat różnych systemów internetowych, z których korzystamy w naszej Uczelni.
  Są to np. instrukcje:
  • Informacje o dostępie do systemów informatycznych GUMed
  • ANKIETY DYDAKTYCZNE on-line
  • FAKULTETY on-line (zasady zapisów studentów oraz redagowania informacji przez kadrę dydaktyczną)
  • INSTRUKCJE i POMOC DLA REDAKTORÓW STRON EXTRANETOWYCH
  • Dobre rady webadmin’a :-)
  • STATISTICA – licencja akademicka
 • na stronie: Extranet > INSTRUKCJE > Instrukcje i pomoc dla redaktorów stron extranetowych
  udostępniono dla wszystkich użytkowników Extranetu szczegółowe instrukcje dla redaktorów stron. Instrukcje te są na bieżąco uzupełniane i rozbudowywane.

 • Na stronie: email.gumed.edu.pl > nowe konta poczty
  znajdują się informacje o zasadach uzyskiwania konta poczty w naszej Uczelni przez naszych pracowników, studentów, doktorantów.

 • Na stronie: email.gumed.edu.pl > konfiguracja programów pocztowych
  opublikowano informacje o wymaganej konfiguracji programów pocztowych dla uczelnianych kont poczty oraz szczegółowe instrukcje opracowane przez pracowników Sekcji ds. Infrastruktury i Usług Sieciowych.

 • Na stronie: POMOC – najczęstsze pytania
  opublikowano odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące systemów internetowych dostępnych w naszej Uczelni.


Kontakt w sprawach związanych z instrukcjami on-line:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.