System CMS do realizacji stron WWW

StartSystemy internetoweSystem CMS do realizacji st...

Od 2007 r. nasza Uczelnia dysponuje licencją na pakiet oprogramowania z kategorii Content Management System (tzw. CMS) firmy WebSoft, który zapewnia sprawne zarządzanie treścią i strukturą informacji serwisów internetowych Uczelni z poziomu WWW.

Niniejszy serwis WWW jest realizowany także w oparciu o w/w system CMS.

Zgodnie z warunkami licencji, system CMS może być udostępniony przez Dział Systemów IT dla:

  • wszystkich jednostek Uczelni,
  • wydawnictw Uczelni,
  • kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN),
  • konferencji i zjazdów organizowanych przez Uczelnię,
  • przedsięwzięć, których głównym organizatorem jest Uczelnia.

Redagowanie stron realizowanych w w/w systemie CMS nie wymaga żadnych specyficznych umiejętności, poza elementarną rzetelnością redaktora strony WWW :-)

Na wniosek jednostek Uczelni lub kół naukowych STN zainteresowanych uruchomieniem własnych serwisów internetowych Dział Systemów IT:

  • konfiguruje i udostępnia w/w system CMS dla nowych serwisów internetowych
    (dotychczas z powyższego systemu korzysta 135 serwisów WWW związanych z działalnością Uczelni),
  • przydziela odpowiednie uprawnienia dostępu dla redaktorów,
  • prowadzi szkolenia redaktorów nowych serwisów WWW.

W 2017 r. długo oczekiwana zmiana strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stała się faktem. Prace nad jej modernizacją trwały ponad rok. Strona zyskała w pełni dostosowaną do urządzeń mobilnych nową szatę graficzną oraz została całkowicie przeorganizowana.


Zobacz także:


Kontakt w sprawie dostępu do systemu CMS:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.