EXTRANET GUMed

StartSystemy internetoweEXTRANET GUMed

EXTRANET Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) dostępny pod adresem: extranet.gumed.edu.pl jest nowoczesną platformą zapewniającą bieżący dostęp do informacji o charakterze dydaktycznym oraz organizacyjnym dla:

  • studentów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych,
  • doktorantów,
  • absolwentów uczelni,
  • pracowników,
  • osób zatrudnionych przez uczelnię na podstawie: umowy-zlecenia / umowy o dzieło,
  • emerytowanych pracowników

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Uruchomienie EXTRANETU, w powiązaniu z systemem mailingów, znacznie usprawniło obieg informacji w naszej Uczelni.

W EXTRANECIE publikowane są programy i regulaminy zajęć (sylabusy), materiały dydaktyczne, wszelkie dokumenty i ogłoszenia dziekanatów oraz jednostek administracji Uczelni. Także członkowie Senatu Uczelni i Rad Wydziałów korzystają z elektronicznej formy udostępniania wszelkich informacji.

Zgodnie z koncepcją funkcjonalną EXTRANETU zdecentralizowano uprawnienia redakcyjne w systemie.
Strony EXTRANETU redagowane są obecnie przez 900 redaktorów.

Każdy z redaktorów (w ramach swoich uprawnień) może dowolnie kształtować strukturę “swoich” stron, publikując: foldery, aktualności, strony, zdjęcia, prezentacje, itp.

Korzystanie z EXTRANETU GUMed jest obowiązkiem:

  • studenta naszej Uczelni,
    zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów – rozdział IV. § 14 – Media elektroniczne w Uczelni,

Koncepcja utworzenia EXTRANETU, jako systemu wspierającego dydaktykę i komunikację w naszej Uczelni, powstała latem 2004 r.
EXTRANET w naszej Uczelni uruchomiono w grudniu 2004 r.


Zobacz także:


Kontakt:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.