E-learning

W maju 2007 r. na serwerach naszej Uczelni uruchomiono, w oparciu o międzynarodową platformę moodle.org, własne zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne prowadzenie zdalnej edukacji.

Jednym z kluczowych założeń systemu e-learning w naszej Uczelni jest zapewnienie dostępu do systemu zdalnej edukacji dla: studentów, pracowników oraz także absolwentów Uczelni. Zadanie to jest ułatwione dzięki funkcjonowaniu w naszej Uczelni systemu integrującego dane osobowe użytkowników systemów internetowych.

W systemie e-learning, dostępnym pod adresem: szkolenia.gumed.edu.pl umieszczono dotychczas materiały szkoleniowe, z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, materiały związane z fakultetami oraz kursami języków obcych.


Kontakt w sprawach dostępu do systemu e-learning:

Sekcja ds. Projektów Internetowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1, V piętro, pok. 529
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 23.02.2017 r.