eLearning

W maju 2007 r. na serwerach naszej Uczelni uruchomiono, w oparciu o międzynarodową platformę moodle.org, własne zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne prowadzenie zdalnej edukacji.

Jednym z kluczowych założeń systemu eLearning w naszej Uczelni jest zapewnienie dostępu do systemu zdalnej edukacji dla: studentów, pracowników oraz także absolwentów Uczelni. Zadanie to jest ułatwione dzięki funkcjonowaniu w naszej Uczelni systemu integrującego dane osobowe użytkowników systemów internetowych.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: szkolenia.gumed.edu.pl.


Kontakt:

Specjalista ds. projektów eLearningowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: elearning@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
tel.: (58) 349 1485

data aktualizacji: 19.02.2021 r.