Zakres zadań

StartZakres zadań

Do głównych zadań Działu Systemów IT należy:

  1. koordynowanie prac nad rozwojem serwisów internetowych Uczelni oraz narzędzi wspierających komunikację pracowników oraz studentów za pośrednictwem mediów elektronicznych,

  2. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i systemowych związanych z serwisami internetowymi Uczelni,

  3. zarządzanie uprawnieniami dostępu do kont poczty elektronicznej oraz serwisów internetowych Uczelni,

  4. współpraca z administracją i jednostkami Uczelni, zwłaszcza w zakresie wspierania publikacji informacji w serwisach internetowych Uczelni,

  5. organizowanie szkoleń pracowników administracji Uczelni w zakresie umiejętności korzystania z baz danych wykorzystywanych w serwisach internetowych Uczelni.


Kontakt:

Dział Systemów IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1, V piętro, pok. 529
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 10.12.2020 r.