KONTA POCZTY elektronicznej

StartSystemy internetoweKONTA POCZTY elektronicznej

Dział Systemów IT zarządza uprawnieniami dostępu do kont poczty elektronicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

Od grudnia 2004 r. (jednocześnie z systemem extranetowym) udostępniono dla wszystkich studentów Uczelni oraz studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed zautomatyzowany system konfiguracji kont poczty elektronicznej.

Korzystanie z uczelnianego konta poczty jest obowiązkiem:

  • studenta naszej Uczelni,
    zgodnie z regulaminem studiów – rozdział IV. § 14 – Media elektroniczne w Uczelni, obowiązującym od 1 października 2007 roku,

Dostęp do uczelnianych kont poczty mogą uzyskać także wszyscy:

  • doktoranci,
  • studenci studiów podyplomowych realizowanych w Uczelni,
  • absolwenci naszej Uczelni.

Dostęp do uczelnianych kont poczty przez WWW zapewnia strona: email.gumed.edu.pl

Obsługą techniczną serwerów naszej Uczelni, administrowaniem siecią teleinformatyczna oraz systemem antyspamowym zarządza: Dział Infrastruktury IT.


Zobacz także:


Kontakt w sprawach związanych z kontami poczty:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.