System mailingów

StartSystemy internetoweSystem mailingów

System mailingów jest powiązany z Extranetem GUMed. Uruchomiono go w sierpniu 2005 r.

Obecnie umożliwia on, osobom posiadającym uprawnienia do wysyłania mailingów, wysyłanie korespondencji do 150 grup użytkowników Extranetu GUMed.

Za pośrednictwem systemu mailingów przekazywane są wszelkie bieżące informacje dotyczące spraw Uczelni adresowane m.in. do:

 • członków Senatu Uczelni,
 • członków poszczególnych komisji senackich,
 • władz wydziałów Uczelni,
 • członków rad wydziałów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni,
 • nauczycieli akademickich Uczelni,
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • pracowników sekretariatów jednostek Uczelni,
 • emerytowanych pracowników Uczelni,
 • studentów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych,
 • doktorantów,
 • absolwentów Uczelni.

W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania systemu mailingów wysłano za jego pośrednictwem ponad 2 mln komunikatów.


Kontakt w sprawie dostępu do systemu mailingów:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.