System integrujący dane osobowe

StartSystemy internetoweSystem integrujący dane oso...

Aplikacja ta integruje dane osób związanych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed), pochodzące z różnorodnych systemów informatycznych i źródeł danych:

 • studentów studiów: I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
 • studentów studiów podyplomowych,
 • doktorantów,
 • pracowników Uczelni,
 • osób zatrudnionych w GUMed na podst. umowy-zlecenia,
 • pracowników szpitali związanych z działalnością Uczelni,
 • emerytowanych pracowników Uczelni,
 • absolwentów Uczelni,
 • stażystów,
 • rezydentów,
 • współpracowników Uczelni,
 • oraz informacje o jednostkach naszej Uczelni, ich miejscu w strukturze organizacyjnej i ich danych teleadresowych.

System ten ma kluczowe znaczenie dla sprawnego zarządzania dostępem do różnych usług internetowych oferowanych przez naszą Uczelnię, np. takich jak:

Dzięki w/w systemowi każdy użytkownik systemów internetowych naszej Uczelni może posługiwać się swoim osobistym loginem i hasłem celem uzyskania dostępu do różnych w/w usług internetowych.

Dostęp do niektórych systemów internetowych naszej Uczelni wymaga, podczas logowania, podania (oprócz loginu i hasła użytkownika) także jednorazowego hasła wysyłanego przez SMS na numer telefonu komórkowego użytkownika. Dlatego system integrujący dane osobowe gromadzi także niezbędne dane o numerach telefonów komórkowych użytkowników systemów internetowych Uczelni.


Kontakt:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.