Informator o strukturze organizacyjnej Uczelni

StartSystemy internetoweInformator o strukturze org...

Formuła realizacji informatora zakłada decentralizację uprawnień redakcyjnych – większość stron jednostek Uczelni aktualizowana jest bezpośrednio przez uprawnionych przedstawicieli jednostek organizacyjnych.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania treścią stron z poziomu WWW (tzw. CMS) aktualizacja i rozbudowa stron jest bardzo łatwa. Strony WWW informatora redagowane są obecnie przez 155 redaktorów.

Informator jest dostępny pod adresem www.informator.gumed.edu.pl.

Internetowy informator o strukturze Uczelni umożliwia publikację: informacji teleadresowych jednostek, ogłoszeń i komunikatów, informacji o pracownikach, profilu naukowym, publikacjach oraz formularzy, załączników i zdjęć.

Informator uruchomiono w kwietniu 2003 r. Od lutego 2009 r. funkcjonuje jego nowa wersja.

Od 2013 r. pod adresem www.structure.mug.edu.pl funkcjonuje anglojęzyczna wersja systemu.


Zobacz także:


Kontakt w sprawie uprawnień redakcyjnych do stron WWW informatora:

Dział Infrastruktury IT – HelpDesk IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: helpdesk@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pokój 2.04
tel.: (58) 349 1705

data aktualizacji: 20.04.2022 r.