eduGAIN

eduGAIN – międzynarodowa usługa łącząca federacje zarządzania tożsamością ułatwiając dostęp do zasobów dla globalnej społeczności naukowej i edukacyjnej. Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpił do eduGAIN w ramach członkostwa w Konsorcjum PIONIER.Id.

Logowanie do usług korzystających z eduGAIN odbywa się poprzez Centralną Usługę Uwierzytelniania GUMed. Login oraz hasło są identyczne jak do Extranetu.

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralną Usługę Uwierzytelniania

§1

1. Dział Systemów IT GUMed, w ramach współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, udostępnia możliwość logowania do zewnętrznych usług sieciowych za pośrednictwem Centralnej Usługi Uwierzytelniania.

2. Login oraz hasło są identyczne z tymi, których się używa podczas logowania do Extranetu.

§2

1. W trakcie logowania użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, standardami i regulacjami.

§3

1. Podczas logowania za pośrednictwem Centralnej Usługi Uwierzytelniania GUMed do zewnętrznych usług sieciowych korzystających z eduGAIN zazwyczaj zachodzi konieczność przekazania podstawowych danych dotyczących konta użytkownika m.in. imię, nazwisko, adres email, status.

2. Przy pierwszym logowaniu użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie danych wskazanych w ustępie 1.

§4

1. Użytkownik powinien korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem w Uczelni, m.in. pracownik, student lub absolwent.

2. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich zasad i ograniczeń opisanych na stronach internetowych, za pośrednictwem których udostępniane są dane usługi zewnętrzne, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.

3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.

4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.