Dział Systemów IT

StartDział Systemów IT

Dział Systemów IT opracował koncepcje funkcjonowania, nadzorował wdrożenie oraz odpowiada za rozwój poniższych systemów internetowych:

Dział Systemów IT zarządza także dostępem do poniższych systemów internetowych:

Obsługą techniczną serwerów naszej Uczelni, administrowaniem siecią teleinformatyczną oraz systemem antyspamowym zarządza inna jednostka: Dział Infrastruktury IT.


Kontakt:

Dział Systemów IT
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 19.02.2021 r.