Co to jest login?

Login, to inaczej mówiąc, nazwa użytkownika.

W systemach internetowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) login jest fragmentem adresu e-mail, który ma postać: login@gumed.edu.pl

W systemach internetowych GUMed login musi spełniać poniższe kryteria:

  • musi zawierać od 2 do 30 znaków
  • może zawierać małe litery (bez polskich znaków) i cyfry
    oraz znaki specjalne: .-_ (czyli: kropka, myślnik, dolna kreska)
  • znaki specjalne nie mogą znajdować się obok siebie.
UWAGA:
Prosimy pamiętać, że logując się do różnych systemów internetowych Uczelni posiadasz w nich ten sam login. Dotyczy to takich systemów internetowych, jak np.: uczelniane konto poczty, EXTRANET, fakultety on-line, eDziekanat, ePensum, ankiety on-line, fundusze on-line, itp.


Zobacz także:


Kontakt w razie problemów:

Sekcja ds. Projektów Internetowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1, V piętro, pok. 529
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 23.02.2017 r.