Jakie rodzaje kont poczty są konfigurowane w naszej Uczelni?

StartPOMOC - najczęstsze pytaniaJakie rodzaje kont poczty s...

W systemie informatycznym naszej Uczelni konfigurowane są dwa rodzaje kont poczty:

  • osobiste konta poczty
    (konfigurowane dla: studentów, doktorantów, pracowników GUMed, pracowników szpitali GUMed, itp.) - posiadanie takiego konta poczty uprawnia do otrzymania dostępu do Extranetu

  • instytucjonalne konta poczty
    (konfigurowane dla: katedr, klinik, zakładów, towarzystw naukowych i studenckich kół naukowych) - takie konto poczty nie daje dostępu do Extranetu ani innych systemów internetowych naszej uczelni
UWAGA:
Każde konto poczty (osobiste lub instytucjonalne) jest wykorzystywane przez konkretne osoby (posiadające: imię, nazwisko, datę urodzenia i w większości przypadków także PESEL). Dlatego wnioski o konfigurację nowego konta poczty realizowane będą wyłącznie w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia konta podano kompletne dane osobowe konkretnej osoby :-)


Zobacz także:


Kontakt w razie wątpliwości:

Sekcja ds. Projektów Internetowych
Gdański Uniwersytet Medyczny
e-mail: webadmin@gumed.edu.pl
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1, V piętro, pok. 529
tel.: (58) 349 1070

data aktualizacji: 23.02.2017 r.